Bạn đang ở: Trang chủ Sản phẩm Xử lý môi trường Tư vấn môi trường
VPGD: Số 285 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Tư vấn môi trường

Email In ra Lưu dưới dạng PDF

Dịch vụ tư vấn môi trường:

Dịch vụ tư vấn là hoạt động trong đó các chuyên gia về môi trường sẽ hoàn thiện các thủ tục về pháp lý về môi trường, giúp cho khách hàng có đầy đủ cơ sở pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo chấp hành chính sách về môi trường của Nhà Nước.

Các dịch vụ tư vấn môi trường bao gồm:

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Lập đề án bảo vệ môi trường.

+ Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước dưới đất, khai thác nước mặt ….

+ Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

+ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

………

 

Từ khóa: Nắp hố ga, nap ho ga, song chắn rác

 

Tìm kiếm

Công trình tiêu biểu

Sản phẩm sản xuất

Một số hình ảnh khác